Wróć do strony głównej

Regulamin

Regulamin płatności:

 

1. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 15, 30% lub 50% wartości rezerwacji na konto bankowe. Zadatek jest bezzwrotny w przypadku rezygnacji Gościa oraz w przypadku zamknięcia obiektu przez Właściciela w sytuacjach nadzwyczajnych (epidemia, kataklizm, stan wojenny i inne nadzwyczajne okoliczności).

2. Płatności należy dokonać do 3 dni od momentu dokonania wstępnej rezerwacji i najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem pobytu, a w przypadku tzw. rezerwacji "last minute" rezerwacja jest utrzymywana przez system 2 godziny.

3. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.

4. Pozostałą należność za pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu gotówką.

5. Wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza akceptację warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie oraz regulaminie ośrodka przez osobę dokonującą rezerwacji.

6. Nie wykorzystanie całości pobytu przez gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji , nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.

7. Ważne! Wystawiamy faktury VAT. Jeśli życzą sobie Państwo fakturę konieczne jest poinformowanie o tym wcześniej, przy dokonywaniu rezerwacji. Z uwagi na obowiązujące od 1.01.2020 r. przepisy prawa wystawienie faktury do paragonu na którym nie ma podanego numeru NIP nabywcy nie jest możliwe.

 

 

 

Regulamin Serce Tatr Residence:

 

§ 1 Pokoje lub apartamenty wynajmowane są na doby. Doba trwa od godziny 15:00 w dniu przyjazdu do godziny 11:00 w dniu wyjazdu. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu podczas rezerwacji, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić obsłudze do godziny 10:00 w dniu wymeldowania. Pracownicy obsługi  uwzględnią życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadania wolnych pokoi. Nieopuszczenie apartamentu do godziny 11:00 w dniu wymeldowania, bez zgłoszenia tego obsłudze pensjonatu traktowane jest jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę. Opłata za dodatkowy okres pobytu zostanie naliczona w oparciu o ceny obowiązujące w dniu przedłużenia.

 

§ 2 Gość nie może przekazać apartamentu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. Osoby niezameldowane w SERCE TATR RESIDENCE mogą przebywać gościnnie w apartamencie od godz. 7:00 do godz. 22:00. Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju po godz. 22:00 równoznaczne jest z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie osoby niezameldowanej według pełnych cen, obowiązujących w dniu dokwaterowania. Pracownicy obsługi pensjonatu odmówią dokwaterowania dodatkowej osoby do pokoju, w którym zakwaterowana jest już maksymalna ilość osób.

 

§ 3 Cisza Nocna trwa od godziny 22:00 do 7:00. Zachowanie Gości lub osób korzystających z usług SERCE TATR RESIDENCE nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych osób przebywających w obiekcie. W przypadku uporczywego lub szczególnie nagannego zakłócania pobytu innych osób przez Gościa lub osobę korzystającą z usług SERCE TATR RESIDENCE, obsługa pensjonatu ma prawo odmowy dalszego świadczenia usług ze skutkiem natychmiastowym. W takiej sytuacji Gościowi nie przysługuje zwrot opłaty za pozostałą część pobytu. W przypadku, gdy na skutek zachowania Gościa lub osoby korzystającej z usług SERCE TATR RESIDENCE, obsługa pensjonatu, zmuszona będzie do wezwania ochrony, kosztami takiej interwencji zostanie obciążona osoba której zachowanie spowodowało konieczność wezwania pracowników firmy ochroniarskiej.

 

§ 4 Gość pensjonatu winien wpłacić zaliczkę za pobyt przed przyjazdem (do 3 dni roboczych od daty rezerwacji), resztę należności za pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu , lub do 7 dni w przypadku płatności przelewem.

 

§ 5 Do czynności zameldowania wymagany jest dokument tożsamości ze zdjęciem. W przypadku gości nie posiadających obywatelstwa polskiego Recepcja ma prawo do wykonania kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

§ 6 SERCE TATR RESIDENCE świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o zgłaszanie ich obsłudze pensjonatu. SERCE TATR RESIDENCE ma obowiązek zapewnić: warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa, bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu, profesjonalną obsługę w zakresie wszystkich świadczonych usług, sprzątanie pokoi i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń w ustalonym wraz z Gościem zakresie. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych SERCE TATR RESIDENCE, które powstały z jego winy lub z winy osób odwiedzających. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego pokoju przez Gościa równoznaczne jest z tym, że pokój został oddany do użytku w stanie niebudzącym uwag i zastrzeżeń Gościa. W przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły zostać usunięte SERCE TATR RESIDENCE dołoży starań, by w miarę posiadanych możliwości zamienić apartament lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

 

§ 7 Gość powinien zawiadomić obsługę pensjonatu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Odpowiedzialność SERCE TATR RESIDENCE z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu obsłudze pensjonatu.

 

§ 8 Na życzenie Gościa obsługa pensjonatu świadczy nieodpłatnie następujące usługi: udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą, budzenie o oznaczonej godzinie, przechowanie bagażu; SERCE TATR RESIDENCE może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.

 

§ 9 Śniadania są od godziny  8:00 do 10:30.

 

§ 10 SERCE TATR RESIDENCE nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież pojazdu pozostawionego przez Gościa na parkingu.

 

§ 11 W przypadku rzeczy pozostawionych w pokoju po jego opuszczeniu zostaną one odesłane na koszt Gościa na wskazany przez Niego adres. W przypadku braku wskazania przez Gościa adresu lub w przypadku braku osobistego odbioru przez Gościa w ciągu 30 dni od daty wyjazdu z pensjonatu rzeczy ulegają ekspropriacji.

 

§ 12 SERCE TATR RESIDENCE nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Pralni, oraz w Przechowalni sprzętu rekreacyjnego.

 

§ 13 We wszystkich apartamentach oraz pomieszczeniach ogólnodostępnych za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Naruszenie tego zakazu może spowodować odmówienie dalszego świadczenia usług ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążenie Gościa opłatą dodatkową w wysokości 200,00 zł doliczoną do kosztów pobytu - na pokrycie kosztów prania tkanin, odświeżania apartamentu oraz wyłączenia go z wynajmu. Dodatkowo ze względów na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokoju nie wolno używać jakichkolwiek przedmiotów i urządzeń mogących stworzyć zagrożenie pożarowe. Jednocześnie zabrania się wnoszenia do pokoju materiałów łatwopalnych, wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

 

§ 14 W przypadku zgubienia kluczy do pokoju naliczona zostaje opłata w wysokości 20,00 zł - doliczana do kosztów pobytu.

 

§ 15 Wcześniejszy wyjazd Gościa z przyczyn niezależnych od SERCE TATR RESIDENCE w przypadku nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty z niewykorzystane świadczenia

 

§ 16 Obowiązuje zakaz wnoszenia nart i butów narciarskich.

 

§ 17 Goście mają możliwość odpłatnego korzystanie ze strefy SPA - jacuzzi i sauny suchej znajdującej się na terenie Serce Tatr Residence. Jest to strefa prywatna, rezerwowana na wyłączność (pomieszczenie prywatne). W trosce o bezpieczeństwo każdy z Gości przed rozpoczęciem korzystania ze strefy SPA winien zapoznać się z Regulaminem jacuzzi oraz sauny suchej, być świadomym co do własnych przeciwskazań oraz podpisać oświadczenie, iż zapoznał się z ww. regulaminami i korzysta z tych urządzeń na własną odpowiedzialność. Dzieci do 18 r.ż. mają wstęp niedozwolony, jeśli pojawią się w strefie SPA odpowiedzialność za nie ponoszą ich rodzice.

Santander Bank Polska

79 1090 1838 0000 0001 3761 4285

 

SWIFT: WBKPPLPP

BIC: WBKPPLPP

IBAN: PL 79 1090 1838 0000 0001 3761 4285

 

Jeżeli życzą sobie Państwo fakturę należy poinformować o tym wcześniej, przy dokonywaniu rezerwacji  oraz podać NIP.

 

 

Serce Tatr Residence Zakopane

 

ul. Kasprusie 48

34-500 Zakopane

Tytuł wpłaty: imię i nazwisko rezerwującego

ul. Kasprusie 48

34-500 Zakopane